BDS
Pháp lý

Luật Đất Đai 2013

Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014) với 14 chương, 212 điều. Luật mới tiếp tục kế thừa và luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Đất đai năm 2003, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật Đất đai năm 2003. Tháng 6/2014, Sở TN&MT đã chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai Luật đất đai năm 2013 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan; bên cạnh đó, sở còn in và phát hành 21.440 tờ rơi tuyên truyền về Luật đất đai 2013 tới toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Luật Quản lý Thuế 2019

Ban hành Quy định về việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 Luật Quản lý Thuế 2019 có hiệu lực thi hành.
BDS
skype
0938.566.739   Mr.Long

skype
0989 300 131   Mr.Thi

BDS

  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
SẢN PHẨM NÀY THUỘC ĐỘC QUYỀN CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ ĐIỀN !
Chát với chúng tôi