BDS
Pháp lý

Luật Đất Đai 2013

Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014) với 14 chương, 212 điều. Luật mới tiếp tục kế thừa và luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Đất đai năm 2003, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật Đất đai năm 2003. Tháng 6/2014, Sở TN&MT đã chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai Luật đất đai năm 2013 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan; bên cạnh đó, sở còn in và phát hành 21.440 tờ rơi tuyên truyền về Luật đất đai 2013 tới toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Bảng giá đất Quận Thủ Đức giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất ở Quận Thủ Đức (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố)

Bảng giá đất TPHCM Giai đoạn 2020 - 2024

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 về Ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.

Nghị Định 96/2019/NĐ-CP Quy định về Khung giá đất

Nghị định này quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai.

Luật Quản lý Thuế 2019

Ban hành Quy định về việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 Luật Quản lý Thuế 2019 có hiệu lực thi hành.

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2024

QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2024 (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Quyết định 51/2014/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND

UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 33/2014/QĐ-UBND. Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

Quyết định 45 qui định về Mật độ xây dựng và chiều cao công trình tại TPHCM

(Sơ lược theo quyết định 135/2007 /QĐ – UBND TP.HCM và 45/2009 /QĐ – UBND TP.HCM)

Bảng giá đất Quận Thủ Đức 2015

Bảng giá đất các tuyết đường Quận Thủ Đức năm 2015
« 1 2 »
BDS
skype
0938.566.739   Mr.Long

skype
0989 300 131   Mr.Thi

BDS

  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
SẢN PHẨM NÀY THUỘC ĐỘC QUYỀN CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ ĐIỀN !
Chát với chúng tôi