BDS
Pháp lý

Bảng giá đất Quận Thủ Đức giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất ở Quận Thủ Đức (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố)

Bảng giá đất TPHCM Giai đoạn 2020 - 2024

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 về Ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.

Bảng giá đất Quận Thủ Đức 2015

Bảng giá đất các tuyết đường Quận Thủ Đức năm 2015

Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh 2015

UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành bảng giá đất mới trên 24 quận, huyện.
BDS
skype
0938.566.739   Mr.Long

skype
0989 300 131   Mr.Thi

BDS

  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
  • BDS
SẢN PHẨM NÀY THUỘC ĐỘC QUYỀN CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ ĐIỀN !
Chát với chúng tôi